hamburger icon
mobile phone icon
mail phone icon
close menu icon

Jak odzyskać VAT zza Odry?

image

Nowoczesna Firma – Kwiecień 2006

Wydając firmowe pieniądze w Niemczech, można dostać zwrot VAT. Ale trzeba spełnić parę warunków.

Firma naszego czytelnika wystawiała się na targach w Niemczech.

- Czy możemy starać się o zwrot podatku VAT w niemieckim urzędzie skarbowym? — pyta czytelnik „Pulsu Biznesu".

Są obwarowania

- Każda polska firma, która w ramach swojej działalności ma wydatki w Niemczech, może zwrócić się do tamtejszego urzędu skarbowego o zwrot podatku VAT. Tak samo firmy wystawiające się na targach w tym kraju — potwierdza Jacek Franek, adwokat prowadzący kancelarię w Polsce i w Niemczech.

Reguluje to niemiecka ustawa o VAT. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać zwrot? Firma uczestnicząca w targach nie może mieć w Niemczech siedziby, oddziału czy przedstawicielstwa ani nie może być zarejestrowana w tym kraju jako płatnik podatku VAT. Musi być za to zarejestrowana dla celów VAT w Polsce, a kupione w Niemczech wyroby muszą mieć związek z prowadzoną u nas działalnością gospodarczą.

- Zwrot podatku przysługuje od wszystkich towarów i usług wykonanych na rzecz wystawiającej się na targach firmy i są związane z przebywaniem na targach, z wyjątkiem wydatków na artykuły spożywcze, papierosy, alkohol i inne napoje — dodaje Jacek Franek,

Potrzebne oryginały

Co ma zrobić firma naszego czytelnika, by dostać zwrot podatku VAT? Złożyć wniosek do niemiec-kiego urzędu skarbowego, na urzędowym formularzu — po niemiecku. Urzędem właściwym dla wszystkich firm z Polski jest delegatura centralnego urzędu skarbowego w Schwedt, nieopodal gra-nicy polsko-niemieckiej. Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca roku następującego po tym, w którym dokonano wydatku. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu skarbowego, a nie nadania go na poczcie.
<
br> Minimalna kwota wnioskowanego zwrotu wynosi 200 euro, jeśli obejmuje okres krótszy niż rok kalendarzowy lub 25 euro, jeśli dotyczy całego roku.

- Do wniosku trzeba dołączyć oryginał poświadczenia polskiego urzędu skarbowego o rejestracji firmy dla celów podatku VAT oraz oryginały rachunków. Urząd skarbowy sprawdza bardzo szczegółowo, czy rachunki zawierają wszystkie niezbędne składniki, czyli nazwę i adres sprzedawcy, rodzaj i zakres usługi lub świadczenia, datę wykonania, kwotę przysługującą do zapłaty — wraz z wyszczególnieniem podatku VAT, datę zapłaty i kwotę podatku należnego do uiszczenia w urzędzie skarbowym — podkreśla Jacek Franek.

Przykładowo, przy rachunkach za noclegi pracowników firmy wystawiającej się na targach ważne jest, by były wystawione na firmę, a nie na osobę.

WARUNEK: Polska firma wystawiająca się na targach w Niemczech może się starać o zwrot VAT z tamtejszego urzędu skarbowego. Pod warunkiem że nie ma w tym kraju siedziby, oddziału czy przedstawicielstwa ani nie jest tam zarejestrowana jako płatnik VAT — wyjaśnia Jacek Franek, adwokat prowadzący kancelarię w Polsce i w Niemczech.

Magdalena Krukowska, „Puls Biznesu”

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zgoda